EasyAzure

microsoft-azure

EasyAzure


Czy chcesz poznać jak prosto i efektywnie wdrażać kombinacje różnych rozwiązań Azure?

Przyjrzyj się naszemu programowi EasyAzure, stworzonemu jako gotowe i łatwo zrozumiałe projekty, które pomagają szybko i sprawnie dostarczyć rozwiązania Azure.


Program EasyAzure przeznaczony jest zarówno dla partnerów rozpoczynajacych przygodę z Azure, jak również dla tych bardziej doświadczonych.

EasyAzure oferuje gotowe instrukcje i projekty pokazujące jak tworzyć pojedyńcze rozwiązania w ramach Azure, jak również, jak połączenie kilku różnych rozwiązań daje klientom końcowym efekt na poziomie korporacyjnym. Instrukcje są opracowane w formie dokumentów — gotowych i łatwo zrozumiałych projektów, które dostosowano tak, by były jak najbardziej ekonomiczne.

EasyAzure-Security
Bezpieczeństwo

Pakiety bezpieczeństwa i ochrony przed awarią dla serwerów, danych i użytkowników


Pobierz
EasyAzure-Management
Zarządzanie

Pakiety z narzędziami do zarządzania, monitorowania i audytu centrum danych


Pobierz
EasyAzure-Expansion
Rozbudowa

Rozwiązania zwiększające pojemność centrum danych oraz jego wydajność dzięki chmurze


Pobierz
Bezpieczeństwo

Backup, Disaster Recovery (DR), Security

Pakiety Bezpieczeństwo i ochrony przed awarią dla serwerów, danych i użytkowników

Dla każdej organizacji ważna jest pewność, że jej dane są chronione, zapewniając ciągłość działań biznesowych. W sekcji Bezpieczeństwo oferujemy proste rozwiązania chmurowe do tworzenia kopii zapasowej, odzyskiwania awaryjnego danych i ich bezpieczeństwa.

  • Backup: Zastępuje obecne lokalne lub zdalne rozwiązania do sporządzania kopii zapasowych niezawodnym, bezpiecznym i ekonomicznym rozwiązaniem opartym na chmurze. Kopia danych wykonywana jest automatycznie i może być zaplanowana co dzień, co tydzień lub nawet co miesiąc. Dostępne dokumenty: Azure, Veritas, Acronis
  • Disaster Recovery: Skonfigurowana i przetestowana usługa, która synchronizuje serwer fizyczny lub wirtualny z innym serwerem w chmurze Azure. W przypadku, gdy pierwszy serwer przestanie pracować, Azure uaktywni identyczny serwer wirtualny w chmurze, szybko gwarantując ciągłość działań biznesowych firmy, która zamówiła usługę. Dostępne dokumenty: Physical, HyperV, VMware
  • Security: Ma na celu łatwe logowanie z uwierzytelnianiem wieloskladnikowym oraz wdrażanie maszyn wirtualnych z ochroną stacji końcowych i zabezpieczeniami biznesowymi. Dostępne dokumenty: OnePassword, TrendMicro, Symantec

Ceny
Jak w przypadku wszystkich usług chmury, ceny zależą od sposobu użytkowania. Chcesz otrzymać wycenę dla swojego rozwiązania kopii zapasowej? Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży EasyAzure.

Backup

EasyBackup Azure

Prosta kopia zapasowa serwerów fizycznych lub wirtualnych prosto do chmury.

Pobierz Więcej Informacji

EasyBackup Veritas

Pełna moc rozwiązań Veritas do Twoich środowisk fizycznych i wirtualnych.

Pobierz Więcej Informacji

EasyBackup Acronis

Prosta kopia zapasowa serwerów fizycznych lub wirtualnych bezpośrednio do chmury

Pobierz Więcej Informacji

Disaster Recovery

EasyDR Physical

Ochrona serwera fizycznego z odzyskiwaniem z chmury

Pobierz Więcej Informacji

EasyDR HyperV

Ochrona serwera wirtualnego HyperV z odzyskiwaniem z chmury

Pobierz Więcej Informacji

EasyDR VMWare

Replikowanie maszyn fizycznych z siedziby lokalnej do usługi Azure.

Pobierz Więcej Informacji

Security

EasySec OnePassword

Bezpieczniejsze uwierzytelnianie dzięki eliminacji zbędnych haseł

Pobierz Więcej Informacji

EasySec TrendMicro

Zaawansowana ochrona serwerów lub desktopów dzięki TMWF i TMDS w chmurze

Pobierz Więcej Informacji

EasySec Symantec

Ochrona stacji roboczej oparta na chmurze

Pobierz Więcej Informacji
Zarządzanie

Monitoring, Audit, HA

Zarządzaj wysoką dostępnością środowisk centrów danych

Bez względu na to,czy odpowiadasz za infrastrukturę w małej firmie, czy musisz połączyć zaawansowane środowiska IT, zarządzanie danymi jest warunkiem koniecznym do zapewnienia ciągłości działań biznesowych. W naszym programie EasyAzure oferujemy narzędzia potrzebne do Monitorowania, Audytu i zagwarantowania Wysokiej dostępności środowisk centrów danych.

  • Monitoring: Proste i łatwe monitorowanie Twojej sieci, usługi Active Directory i bazy danych SQL. Dzięki tym rozwiązaniom możesz analizować wykorzystanie sieci oraz ruch danych, sprawdzać stan systemów i wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa. Dostępne dokumenty: AD, SQL, Sieć > Kliknij po więcej informacji
  • Audit: Panele nawigacyjne (dashboards) pokazujące i śledzące zmiany w sprzęcie i oprogramowaniu, próby logowania i inne zagrożenia. Wykorzystuje platformę Azure do przechowywania i analizowania logów serwera oraz ostrzega o anomaliach bądź zagrożeniach. Dostępne dokumenty: Serwer, Logowanie, Zagrożenia > Kliknij po więcej informacji
  • HA: Proste rozwiązania zapobiegające niedostępności usług Active Directory, serwera SQL czy bazy danych Oracle. Dokumenty: Active Directory, Serwer SQL, Oracle > Kliknij po więcej informacji

Ceny: Jak w przypadku wszystkich usług chmury, ceny zależą od sposobu użytkowania. Chcesz otrzymać wycenę dla swojego rozwiązania kopii zapasowej? Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży EasyAzure.

Monitor

EasyMonitor AD

Instalacja EasyMonitor AD pozwoli Ci monitorowac srodowisko AD w chmurze oraz srodowisku lokalnym zapewniajac utrzymanie dostepnosci i wydajnosci.

Pobierz Więcej Informacji

EasyMonitor SQL

Instalacja EasyMonitor SQL pozwoli Ci monitorowac instalacje SQL w chmurze oraz srodowisku lokalnym.

Pobierz Więcej Informacji

EasyMonitor Network

EasyMonitor Network jest to serwis korzystajacy ze specyficznych czesci Operations Maagement Suite (OMS).

Pobierz Więcej Informacji

Audit

EasyAudit Server

EasyAudit Server jest połaczeniem dwóch rozwiazan, które sa oferowane w pakiecie Operations Management Suite (OMS).

Pobierz Więcej Informacji

EasyAudit Logon

EasyAudit Logon pomaga wykryc i reagowac na mozliwe zagrozenia.

Pobierz Więcej Informacji

EasyAudit Threats

EasyAudit Threats pomaga w zidentyfikowaniu złosliwego oprogamowania przy uzyciu Malware Assessment solution.

Pobierz Więcej Informacji

HA

EasyHA Active Directory

Uruchomienie i konfiguracja EasyHA ActiveDirectory pozwoli Ci na rozszerzenie Twojej lokalnej instalacji Active Directory do chmury.

Pobierz Więcej Informacji

EasyHA SQL Server

Uruchomienie i konfiguracja EasyHA SQL Server pozwoli Ci na utworzenie serwera Windows w chmurze który rozszerzy Twoja istniejaca lokalna instalacje serwera SQL.

Pobierz Więcej Informacji

EasyHA Oracle

EasyHA Oracle jest to serwer linuksowy w chmurze, który rozszerza Twój lokalny serwer Oracle.

Rozbudowa

Web, L.A.M.P., Data

Rozwiązania zwiększające pojemność centrum danych oraz jego wydajność dzięki chmurze

Dzisiaj i w najbliższej przyszłości Twoja infrastruktura musi sprostać nie tylko wydajności i niezawodności, lecz także niekontrolowanemu przyrostowi danych, zróżnicowanym obciążeniom i wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na treści. W naszym programie EasyAzure oferujemy zasoby chmury zwiększające pojemność i wydajność środowisk lokalnych

  • Web: Gotowe do użycia i dające się dostosować funkcje WWW do zwiększenia zasięgu biznesowego przez Internet. Dostępne dokumenty: Wordpress, WQebserver, Media Delivery > Kliknij po więcej informacji
  • L.A.M.P.: Korzystaj z kompletnych środowisk chmury w wersji open source. Dostępne dokumenty: CentOS, Ubuntu, Suse, RedHat > Kliknij po więcej informacji
  • Data: Bezpieczne i dostępne z każdego miejsca dyski, pliki i bazy danych. Uzyskaj dostęp do dodatkowej przestrzeni i stwórz dysk w chmurze bez konieczności instalacji oprogramowania klienta. Dostępne dokumenty: Folder w chmurze, Serwer plików, Usługa SQL > Kliknij po więcej informacji


Ceny Jak w przypadku wszystkich usług chmury, ceny zależą od sposobu użytkowania. Chcesz otrzymać wycenę dla swoich potrzeb rozbudowy? Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży EasyAzure.

Wkrótce.

WWW

EasyWeb WordPress

WordPress website ready and set to use in a few minutes


EasyWeb WebServer

Complete cloud Apache or IIS Web Server


EasyWeb Media Delivery

Live and on-demand streaming for audio and video content


L.A.M.P.

EasyLAMP CentOS

Cloud CentOS server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python


EasyLAMP Ubuntu

Cloud Ubuntu server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python


EasyLAMP SUSE

Cloud SUSE server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python


EasyLAMP RedHat

Cloud RedHat server with Apache, MySQL and PHP/Perl/Python


Data

EasyData Cloud Folder

Cloud shared folder with security and backup


EasyData File Server

Cloud configured Windows server with file sharing service enabled


EasyData SQL Service

Cloud-as-a-Service, custom and flexible SQL instance


COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.