Symantec

Wyzwanie dla bezpieczeństwa

Przedsiębiorcy są ostrzegani przed rosnącym zagrożeniem bezpieczeństwa cybernetycznego po stwierdzeniu w ramach rządowego badania bezpieczeństwa cybernetycznego, że dwie trzecie dużych przedsiębiorstw doświadczyło ataków cybernetycznych w ubiegłym roku.

Organizatorzy ataków wykorzystują słabe strony bezpieczeństwa cybernetycznego przedsiębiorstw, zanim zdążą one zareagować. Ponieważ zakres konieczny do zabezpieczenia zwiększa się, badanie zagrożeń ma kluczowe znaczenie w pomocy dla organizacji w zakresie wykrywania starych i nowych zagrożeń.

Uniwersalność Niezrównana skalowalność i wdrożenie szczegółowych zasad zapewnia rozwiązanie przystosowane do działalności gospodarczej.
Mniejsze koszty ogólne Mniejsze koszty zarządzania i utrudnienia dzięki zastosowaniu jednego rozwiązania, zapewniającego najwydatniejsze dostępne bezpieczeństwo
Lepsza produktywność Pracownicy mogą pracować płynniej i szybciej dzięki zoptymalizowanej wydajności skanowania oraz wykorzystaniu zasobów w środowisku fizycznym i wirtualnym
Zaawansowane raportowanie i analizy Raportowanie bardziej zaawansowane niż tradycyjne ze względu na wdrożenie analizy wielowymiarowej w panelu z łatwą nawigacją
Łatwe zarządzanie Proste rozwiązania aktualizacji, ustalania harmonogramów, tworzenia zasad i zarządzania wieloplatformowego.

Rozwiązania w chmurze firmy Symantec chroniące przed zagrożeniami

Aby sprostać tym zagrożeniom, firma Symantec opracowała zintegrowaną platformę obrony cybernetycznej, która pozwala użytkownikom zarządzać ochroną, wykrywaniem i reagowaniem w bramkach, komunikacji i chmurze na jednej platformie. Zanim powstała ta platforma, przedsiębiorstwa korzystały z wielu produktów bezpieczeństwa od różnych dostawców, które nie były przystosowane do wzajemnej współpracy. Ta zintegrowana platforma firmy Symantec zapewnia ochronę każdej bramy. Według raportu Forrester Wave dotyczącego „zestawów bezpieczeństwa punktu końcowego” stwierdzono, że oferta firmy Symantec „Ochrona punktu końcowego Symantec” była najpełniejszym zestawem bezpieczeństwa punktu końcowego na rynku. Ochrona punktu końcowego Symantec wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki czemu zapewnia doskonałą ochronę, dużą wydajność i zaplanowaną reakcję w celu powstrzymania zagrożeń bez względu na sposób atakowania punktu końcowego, co umożliwia użytkownikom skupienie się na swojej działalności biznesowej.

Ochrona e-maili na bazie chmury, zintegrowana z Office 365, Google Apps itd.

Symantec Email Security.cloud zapewnia również najnowocześniejszą ochronę przed szkodliwymi linkami w e-mailach. Możliwości skanowania linków w Office 365 oraz na innych platformach poczty elektronicznej na bazie chmury są ograniczone do „czarnej listy” znanych złych adresów URL, którą cyberprzestępcy mogą jednak teraz obejść przez użycie skróconych linków. Symantec Email Security.cloud radzi sobie z tą taktyką dzięki inteligentnemu śledzeniu pełnych lub skróconych linków przekierowujących w czasie rzeczywistym na całym odcinku do miejsca docelowego, analizuje zawartość oraz uniemożliwia wyświetlanie e-maili z fałszywymi linkami w skrzynce poczty przychodzącej użytkownika.

symantec-connected
symantec-key

Szyfrowanie znacznie bardziej zaawansowane niż zabezpieczenia podpisem w Office 365

Symantec Email Security.cloud znacznie wykracza poza podstawowe możliwości zabezpieczania podpisem w Office 365, zapewniając w ten sposób ochronę biznesu przed precyzyjnie kierowanym złośliwym oprogramowaniem i atakami zero day. Jest to jeden z elementów zwiększających możliwości przedsiębiorstwa w zakresie ochrony przed wyciekiem danych prywatnych lub wrażliwych z sieci przez e-maile lub załączniki. Pomaga to chronić własność intelektualną lub zapewnić zgodność z przepisami rządowymi. Office 365 oferuje szyfrowanie e-maili, jednak jest ono połączone z hasłem odbiorcy e-maila, co oznacza, że cenne dane są bezpieczne tylko tak, jak hasło odbiorcy e-maila. Koniecznie należy również zauważyć, że Microsoft obecnie nie ma planu awaryjnego na wypadek kradzieży danych logowania użytkownika Office 365 przez hakera. Umożliwia to całkowicie nowe sposoby cyberataku. Zasada szyfrowania w Symantec Email Security.cloud eliminuje te poważne słabe punkty bez pogarszania działania programów Office 365.

Przejście na chmurę z zaufaniem


Dla większości przedsiębiorstw przejście z tradycyjnego lokalnego zabezpieczania e-maili na rozwiązanie w chmurze jest procesem stopniowym i przytłaczającym. Symantec chętnie pomoże w pewnym przejściu na ochronę na bazie chmury bez pogarszania bezpieczeństwa. System został zaprojektowany do ochrony wszystkich programów mailowych funkcjonujących w środowisku użytkownika, w tym Microsoft Office 365, Google Apps i innych hostowanych skrzynek pocztowych. Stosuje się go również do lokalnych systemów pocztowych takich jak Microsoft Exchange. Symantec zapewnia pełny zestaw ochrony wszystkich tych różnych systemów, przez który nic się nie przeciśnie, co zapobiega wyciekom danych, które mogą być bardzo kosztowne dla firmy. Przejście na Symantec pozwala być krok przed cyberzagrożeniami przy zachowaniu łatwości i wygody obsługi.

Bezpłatny e-book | Podręcznik bezpieczeństwa Symantec

Zostaw swoje dane, otrzymasz bezpłatnie podręcznik bezpieczeństwa Symantec. Dostarcza Symantec & Ingram Micro Cloud.

Fill out my online form.
COLOR SCHEME Unlimited color options are avaliable via Options Panel.